THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG THCS QUÁCH VĂN PHẨM

QUA CÁC NĂM HỌC

 

Năm học

Danh hiệu thi đua – Hình thức khen thưởng

1997-1998

Cờ thi đua đơn vị tiên tiến – Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

1998-1999

Cờ thi đua đơn vị tiên tiến – Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

1999-2000

Cờ thi đua đơn vị tiên tiến – Bằng khen của Bộ GD&ĐT

2000-2001

Cờ thi đua đơn vị tiên tiến – Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2001-2002

Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2002-2003

Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2003-2004

Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2004-2005

Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Cà Mau

2005-2006

Cờ thi đua xuất sắc – BK của Bộ GD&ĐT

2006-2007

Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Cà Mau

2007-2008

Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2008-2009

Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2009-2010

Tập thể LĐXS - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2010-2011

Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2011-2012

Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau – QĐ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

2012-2013

Tập thể LĐXS – Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau – Huân chương Lao động Hạng ba

2013-2014

Tập thể LĐTT

2014-2015

Tập thể LĐXS – Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2015-2016

Tập thể Lao động xuất sắc

2016-2017

Tập thể LĐXS – Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2017-2018

Cờ thi đua dẫn đầu khối THCS của UBND tỉnh Cà Mau.

2018-2019

Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

2019-2020Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT


 

46463480_1102155099963356_7686250731069767680_n_500